Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X054r_254_1 B ZH_G_X044v_254_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 54r, nr. 252 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 44v, nr. 246 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Willam vanden Poel.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 160.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Zie ook de in het register volgende oorkonde ZH 255.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi Willamec van den Poiled, onsen trouwen knape, om menighen trouwen dientse die hi ons ghedaen heeft ende noch doen zal ghegheven hebben ende gheven vier lb. Hollandsf sjaers alle jaere te sinte Martijnsg misse in den winterh uyt onser tollen te Niemensvriendi, hem ende sinen nacomelinghen van ons ende van onsen nacomelingen te rechten lene; ende ombieden onsen rentemeester van Zuythollandj die nu es jof hier namaels wesen zal dat hi Willamek voirs. ende sinen rechten lien volgher na hem dese voirs. vier pond Hollandsl alle jaere uyt rekene ten termine voirscreven, ende dat hi dair of neme sinen open brief jaerlix jeghens ons mede te rekenen.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburchm op den Palmensonnendach int jaer ons Heren M CCCo ses ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et Willaemn camerlinc.

a
Will. A.
b
Heynn. A; Heneg. B.
c
Will. A.
d
Poele B.
e
dienst B.
f
Holl. AB.
g
M'tijns A; Maertijns B.
h
11 november.
i
Niemandsvriend, de twee woorden gescheiden geschreven maar daarna met een horizontaal lijntje verbonden B.
j
Zuytholl. AB.
k
Will. A.
l
Holl. AB.
m
Midd. A.
n
Will. A; Will'm B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van den Poel, knaap