Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X055v_266_1 B ZH_G_X045v_266_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 55v, nr. 262 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 45v, nr. 258 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Willem van Duvoirde ende Jan sheren Gillis z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 159.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb maken cond allen ludenc dat wi bi Willamed van Duvenvoirde onsen trouwen camerlinc ende Jan sheren Gillijs sone onsen rentemeyster van Zuythollande vercoft hebben den ghemenen buren van Wieldrecht in vrien eyghen al onse over mate van Wieldrechf, beyde boven weghe ende beneden weghe elken morgheng also als hi nu ghemetenh es, om dertich scellinghen Hollandsi, te betailen een derdendeel te Paysken naist comendej, een derden deel te sinte Martijnsk misse in den winterl ende een derdendeel te sinte Pieters daghe in den lenten dair na naist comendem; ende alle dit land voirscreven gheloven wi hem te waerne als men een vri eyghen sculdich es te waerne.

In oirkonde etc. Ghegheven in Middelburchn des zonnen daghes na Midvasten int jaer ons Heren M CCC zes ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Willaemo camerlinc et Jan sheren Gillijsp sone.

a
Will. B.
b
Heynn. A; Heneg. B.
c
etc. i.p.v. allen luden B.
d
Will. A.
e
Zuytholl. AB.
f
Wieldrecht B.
g
het woord geschreven rond een gerepareerde scheur in het perkament B.
h
nu ghemeten verbeterd uit gheleghen A.
i
Holl. AB.
j
12 april 1327.
k
Mairtijns B.
l
11 november.
m
22 februari 1328.
n
Midd. A.
o
Will. A; Will'm B.
p
Gill. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: gemene buren van Wieldrecht