Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X060v_303_1 B ZH_G_X049r_303_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 60v, nr. 299 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 49r, nr. 295 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Zuythollant.

Het begin van de tekst is doorgestreept.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 476-477.

Sin betekent hier 'wettige verontschuldiging bij absentie'.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi weder roepen alsulken sin als wi onsen luden van Zuuthollandc ghegheven hadden ter vierscaren, ende dat wi niemend ghienen sin en waren hine sie in onsen dienste, jof datten onse baeliu kend dat hi alse siec es dat hi ter vierscaren niet comen en mach, zoe mach een ander man voir him comen ter vierscaren die hoert wat men hem eisket ende voir him antwoerden, ende anders niet.

Ghegheven tote Dordrecht des satersdaghes nae sinte Lucien dach int jaer ons Heren Mo CCCo acht ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et commune consilium.

a
Will. B.
b
Heynn. A; Heneg. B.
c
Zuutholl. A; Zuytholland B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: lieden van Zuidholland