Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X065v_349_1 B ZH_G_X052v_349_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 65v, nr. 345 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 52v, nr. 341 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Idem.a

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 479, ad 1329 januari 4.

Vgl. nr. ZH 348.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Gheernoud van Kalichem, abt, ende ghemene convent van Senteb Pouwels tUtrechtc, Daniel van der Mereweded ridder, Enghebrechte van Voirscoten rentemeester van Noirthollandf, Jan sheren Gillijs sone rentemeester van Zuithollandg ende Jan Claeuwairtsh f.i van Barendrechtj maken cond allen luden dat wi omme den groeten noit die die Neghendalve hoeve in Barendrechtk ende die XLV ghardenl in Kernisse hebben van haren dike, ghegheven hebben ende gheven der Neghendalverm hoeven voirs. ende den lande dat hoirt ten XLV gherdenn in Kernisse voirscreven tiende vri, beyde van coren tiende ende van smaltiende, also verre alse die smaltiende toe behoirt den ghenen die op desen voirs. lande wonen ende het hoir eyghen goid es, ende van deser tijd voirwairts mero altoes tiende vri te bliven, sonder alrehande archlist.

In oirkonde etc. Ghegheven des woensdaghes na Jaersdach int jaer p XXIXo.

a
nl. Barendrecht en Carnisse, genoemd in het opschrift boven het in B voorafgaande nr. ZH 348.
b
Zente B.
c
tUtr. A.
d
Me'wede A; Meerwede B.
e
Enghebr. A; Enghebrechte B.
f
Noirtholl. A.
g
Zuitholl. A; Zuytholland B.
h
Clauwaerds B.
i
zone B.
j
Barendr. A.
k
Barendr. A.
l
XLV ghaerden B.
m
Neghen dalver A.
n
XLV ghaerden B.
o
meer B.
p
hier ons Heren Mo CCCo B.
Oorkonder: Abt Geernoud van Kalichem en het convent van Sint Paulus te Utrecht, Daniel van der Merwede ridder, Engebrecht van Voorschoten rentmeester van Noordholland, Jan heer Gillisz. rentmeester van Zuidholland, en Jan Clauwaardsz. van Barendrecht
Destinataris: de bezitters van land te Negendehalve hoeve in Barendrecht en te Vijfenveertig gaarden in Carnisse