Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X070r_379_1 B ZH_G_X055r_379_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 70r, nr. 374 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 55r, nr. 371 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Lijfftochte joncfrou Margrietena Herrijcxb wijff vander Lecke.

Het begin van de tekst is doorgestreept.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaemc grave etc. maken cond etc. dat onse trouwe ridder hair Pieter here van der Lecke mit onser hant ghemact hevet joncfrou Margrieten, Heynricsd sijn soens wijf, toit hare lijftocht e opf sinen gherechterg renten die hi heeft in Hollandh alsoi vele sjairsj als die brieve spreken die hi bezeghelt heeft van den huwelijc van Heynric sinen sone ende van joncfrou k Margrietenl voirs. eer si versamenden, m in wilker lijftochte voirs. wi joncfrou n Margrieteno voirscrevenp gheloven te houden als wi van rechte sculdich sien te doene na sede ende custume van onsen lande, behouden alsulken brieven als wi van dien goede voir dese tijd zelve ghegheven hebben ende bezeghelt; sonder archlistq.

r Ghegheven Tordrechts op den Scortelwoensdach int jaer ons Heren M CCC ende dertich.

a
M'grieten B.
b
H'rijcx B.
c
Will. AB.
d
Heynric' A; Heynrix B.
e
hier drie hondert pond Tor. sjaers op een verendeel van al, het laatste woord direct aansluitend op het volgende sinen, alles doorgestreept A.
f
boven de regel toegevoegd A.
g
gherechten B.
h
Holl. A.
i
alsoe door andere hand boven de regel toegevoegd B.
j
vele sjairs boven de regel toegevoegd A.
k
hier veren, doorgestreept A.
l
M'grieten A.
m
hier behouden alsulken brieven als wi dair of voir dese tijd selve ghegheven ende bezeghelt hebben, doorgestreept A.
n
hier veren, doorgestreept A.
o
M'grieten A.
p
voirnoemd B.
q
behouden alsulken... archlist boven de regel toegevoegd A.
r
hier In oirconde etc. B.
s
Tordr. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Margareta, echtgenote van Hendrik, zoon van heer Pieter van der Lek