Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X070r_381_1 B ZH_G_X055v_381_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 70r, nr. 376 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 55v, nr. 373 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Diric Allairts z.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi mit desen brieve oirlof ghegheven hebben ende gheven Diericb Alrarsc sone in vryen eyghen te vercopen derdalf viertel lands die hi van ons te lene helt legghende in Berchambochtd, oystwairt an Negghebrechtse Nannekiaens sone, westwairt an Martijnf Dierix sone; ende gheven den ghenen diet coepg den vrien eyghendoem dair of mit desen brieve.

In orkonde etc. Ghegheven Tordrechth op den Scortelwoensdach int jaer ons Heren M CCC ende dortich.

 

i Hair Harbaren van Riedej ende Dieric Alraersk l ghesamender hant hebben minen here gheloft binnen jaers also goed goed op te draghen, ende Dieric voirs. weder van hem ontfaen sal te lene.

a
Will. A.
b
Dierike B.
c
Alraerds B.
d
Berchambochte B.
e
Negghebr. A; Enghebrechte B.
f
Maertijn B.
g
copet B.
h
Tordr. AB.
i
het volgende op een nieuwe regel, maar zonder onderbreking doorgeschreven AB; hier ¶ B.
j
Rieden B.
k
Alraerds B.
l
hier zone met B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk Alraardsz.