Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X073r_403_1 B ZH_G_X057r_403_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 73r, nr. 398 (primaire registratie).
Opschrift:

Monsterkerck.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 57r, nr. 394 (wrs. 1334 mrt. 9-juni 10, naar A).
Opschrift:

Elsebene Jans wijff van Wendelnesse lijftocht.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 521.

Wi Willema grave etc. maken cond etc. dat wi omme bede willen Jans van Wendelnisse verliet hebben ende verlien met dese brieve Elzebeneb sinen wive, heren Willemsc dochter van Duvoirde ons trouwen ridders ende camerlinx, toit haire lijftocht die molen met den winde ende mid allen den rechte dat den ghemale vanden gherechte van Monsterkerked toe behoert, item dat vere te Gronte willighen alse verre als den zelven gherechte toe behoert, ende viertich s. Hollandsf sjaers die Jan voirs. te heffen pleghet te meye, alle uit onser bede van den selven gherechte te Monsterkerkeg; ende dese goede voirs. gheloven wi Elzebene voirs. te warene ende dair in te houdene toit haire lijftochte, als zede ende ghewointe es binnen onsen lande van Zuythollandh.

In orkonde etc. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC XXXI des donresdaechs voir sente Berthelmeeusi dach.

a
Willaem B.
b
Elsebene B.
c
Will's AB.
d
Monst'kerke A.
e
teGront A; teGront B.
f
Holl. AB.
g
Monst'kerke AB.
h
Zuitholland B.
i
Berthelmees B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Elsebeen, dochter van heer Willem van Duivenvoorde, echtgenote van Jan van Wendelnesse