Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X075v_418_1 B ZH_G_X058v_418_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 75v, nr. 413 (primaire registratie).
Opschrift:

Zevenbergena tolvry.

Aan het einde van de tekst in de marge, door andere hand: Concordatus.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 58v, nr. 409 (wrs. 1334 mrt. 9-1335 sept. 21, naar A).
Opschrift:

Den ondersaten van Zevenbergenb.

Aan het einde van de tekst in de marge, door andere hand: Concordatus.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 532.

..Wic Willem grave van Heynnegouwend etc. maken cont allen luden dat wi omme trouwen dienst ende omme bede willen heren Hughemans van Zevenberghene ghegheven hebben ende gheven mit desen brieve sinen luden wonende jof die namails wonen sullen in sinen lande van Zevenberghen, sonder archlist, also verre alst van ons roert, tollen vri te varen met horen goide al onse land doir van Hollandf ende van Zeellandg, behouden alsulken hantvesten alse onse vorvorders ende wi hier vormaels onsen vrien steden ghegheven hebben, ende behoudelich dat si ne gheen goit en sullen coipen op den stroem beneden den hoghesten markeni, dat es Colne ende Venlen, sine sulre tollen of gheven, ende dat si ghien soud opwart voren j sullen boven onser operster tollen sine sulre tollen of gheven; ende onse verstantnesse es, hebben si eenighe andre brieve jof betoech van ons jof van onsen oudersk, sonder archlist, dat die hier mede niet ghecranct en sullen wesen.

Ende omme dat wi willen dat dese dinc vorscreven vast ende seker bliven ghehouden eewelike durende sonder archlist van ons ende van onsen nacomelinghen hem ende sinen nacomelinghen, soe hebben wi desen brief open bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven in die Haghe svridaghes na sente Pieters dach ingaende oechste int jaer ons Heren Mo CCCo XXXIIo.

a
Zevenberg. A.
b
Zevenb'gen B.
c
Wi, vóór de initiaal een aanvangsteken B.
d
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
e
Zevenbergh. A.
f
Holl. AB.
g
Zeell. A; Zeeland B.
h
de woorden vormails ... behoudelic op rasuur B.
i
aldus AB voor markten.
j
hier en, doorgestreept A.
k
vóór de o een geradeerde letter B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de inwoners van het land van Zevenbergen