Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X076r_422_1 B ZH_G_X059r_422_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 76r, nr. 417 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 59r, nr. 413 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Idem.a

De in de tekst genoemde oorkonde van graaf Floris V, waardoor de onderhavige was gestoken, staat in het register direct voor de onderhavige; zie nr. ZH 421. Zie voorts nr. ZH 420.

Wi Willemb grave van Heynnegouwenc, van Hollandd etc. maken cond etc. dat wi die ghifte die die grave Florens onse lieve neve, dair God die ziele of hebben moete, gaf Hughemanne Willemse f.f met sinen brieveng dat die goede lude wonachtich in tambocht van der Niewer vairdh tollen vry varen sullen voir alle onse tolneni van onsen lande, confirmeren ende ghestade houden in allen manieren als grave Florens brief dair of houd, dair dese brief doir ghesteken es.

Ghegheven tote Sentej Gheerden berghe op onser Vrouwen avond te midde oichste int jair ons Heren M CCC twee ende dortich.

a
nl. Hugeman Willemsz., genoemd in het opschrift boven de in het register voorafgaande tekst B.
b
Will. AB.
c
Heynn. A; Heneg. B.
d
Holl. AB.
e
Will's A; Willaems B.
f
zone B.
g
brie- (het woord op de volgende regel niet afgemaakt B.
h
Niewer vaerd B.
i
e gecorrigeerd A.
j
Zente B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: inwoners van het ambacht Niervaart