Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X077v_431_1 B ZH_G_X060r_431_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 77v, nr. 426 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 60r, nr. 422 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Willem van Drie milen.

Het begin van de tekst is doorgestreept.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 209.

Wi Willema grave etc. maken cond etc. dat wi Willemb van Drien milen oirlof ghegheven hebben ende gheven mid desen jeghenwoirdighen brieve eenen besceyden knape in sine stede te settene recht te doene ghelikec jof hijt selve ware in alle den rechted dair hi of ghewaird is, alsoe verre als wijs hem oirlof gheven moghen na den rechte van onsen lande; dit sal gheduren toit onsen wedersegghen.

e Ghegheven op sente Baven dach int jair twee ende dortich.

a
Will. B.
b
Willaem B.
c
de laatste vier letters op rasuur A.
d
rechten B.
e
hier In, doorgestreept A; hier In oirconde etc. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van Drimmelen