Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X079v_439_1 B ZH_G_X061v_439_1 ZH_G_X062r_439_2

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 79v, nr. 434 (1333 ca. maart 30-april 17).
Opschrift:

Altena.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 61v-62r, nr. 430 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Altena.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 537.

Vgl. nr. ZH 438.

Wi Diederic grave van Cleve maken cond etc. dat wi eenen hoeghen manne ende moghenden, onsen lieven neve heren Willamea graven van Heynnegouwenb c etc., wittelic vercoft hebben die heerlicheden, gherechten, manscip ende goed dat wi ende onse voirders ghehadt hebben ende hebben an den lande van Altena, soe wair ende in wat manieren dat si gheleghen sien, van wilken coepe voirs. ons onse lieve neve die grave voirs. van Heynnegouwen ende van Hollandd vol ende al betailt heeft den eersten penning mit den lesten; wair bi dat wi voir ons ende voir onse nacomelinghe onsen lieven neve den ..gravee van Heynnegouwen ende van Hollandf voirscreven ende sine nacomelinghe quite ghescouden hebben ende quite scelden mid desen jeghenwoirdighen brieve van den ghelde ende coepe voirscreven, ende hebben opghedraghen ende draghen op die voirs. heerlichedeg, gherechte, manscippe ende goede die wi hadden an den voirs. lande van Altena. Ende hebben ghebeden ende bidden oetmoedichlike eenen hoeghen edelen ende moghende prinche, heren Lodewike keyser van Rome, onsen lieven here, dat wih dese voirghenoemde heerlichede, gherechte, manscippe ende goede van den lande van Altena voirscreven of hulde verleenen wille ende confirmeren onsen lieven neve here Willamei grave van Heynnegouwen ende van Hollandj voirs. ende sinen nacomelinghen.

In orkonde hier of etc. Ghegheven te Cleve int jair ons Heren Mo CCCo XXXIIo des sonnendaghes na sente Martinsk dach in den winter.

a
Will'e AB.
b
Heynn. A; Heneg. B (deze schrijfwijzen worden hierna niet meer aangegeven).
c
hier ende van Holl. B.
d
Holl. A.
e
grave B.
f
Holl. A.
g
heer geschreven over de uitgeveegde letters goed A.
h
aldus AB; wel te lezen als hi.
i
Will'e AB.
j
Holl. A.
k
M'tins A; Martijns B.
Oorkonder: graaf Dirk van Kleef
Destinataris: graaf Willem III