Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X084v_474_1 B ZH_G_X066r_474_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 84v, nr. 468 (primaire registratie).

In de marge, door andere hand: Northollanda.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 66r, nr. 464 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Hugeb Claes z.

In de marge, door andere hand: Northollandc.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 228.

Wi Willemd grave van Heynnegouwene, van Hollandf, van Zeelandg ende here van Vrieslandh maken cont allen ludeni dat omme dienst dien ons Hughe Clays sone ghedaen hevet ende noch doen zal, ghegheven hebben ende gheven met desen brieve Hughen voirs. van ons in leene te houden die twee deele van vierdalf gaerden lands gheleghen in den j Niewencoepk, binnen desen marken: op l die westzide Dieric Aleydenm zoens ende Jan Kerstinen zoens land, op die oistzide Riken Flansen land, uytgaende an die Mye ende op in den vene ghelike buerlande, die ons ane o ghecomen waren van Rike Flansen voirscreven, alse van verbornesse bi eenen wilcore van eenen zegghen dat op hem ghezeghet was bi Boudwijn Werenbouds sone, bi Boskaerdep ende bi Janne Maseric, des hi niet houden en wilde, zoe dat hem dit voirseyde land over dien wilcoer ward of ghepant ende of ghewonnen tot onser behouf, na den rechte van onsen lande.

Ende omme dat wi Hughen voirs. deser ghifte van desen voirscreven lande alsoe alst ons ane quam in der manieren voirs. ghewaren, soe hebben wi in kennesse dair of desen brief open bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven tote Zierixzeeq des anders daghes na sente Symon ende Juden dach int jair ons Heren Mo CCCo XXXIIIIo.

a
Northoll. A.
b
Hug. B.
c
Northoll. B.
d
Will. A; Willaem B.
e
Heynn. A; Heneg. B.
f
Holl. A.
g
Zeel. A.
h
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland B.
i
etc. i.p.v. allen luden B.
j
hier in den herhaald B.
k
Niewencope B.
l
hier en in de volgende vier regels is om een gerepareerde scheur in het perkament heen geschreven A.
m
Aliden B.
n
i verbeterd uit a A.
o
hier comen, doorgestreept B.
p
Boschaerde B.
q
Zierixee B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hugo Nicolaasz.