Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X085r_475_1 B ZH_G_X066r_475_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 85r, nr. 469 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 66r, nr. 465 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Joncfrou Agniese een lijfftocht.

Wi Willema ..graveb van Heynnegouwenc, van Hollandd, van Zeelland ende here van Vrieslande maken cond allen ludenf dat Willem van Raemsdonc, onse man, met onser hand ghemaect heeft joncfrou Agniesen Jans Borchgraven dochter, sinen wive, toit harer lijftochte sine tiende gheleghen tote Howeningheg, die hi van ons hout; in wilker lijftochte wise ghehouden willen hebben na zede ende costume van onsen lande.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven tote Dordrechth des saterdaghes na Alre heyleghen dach int jair ons Heren Mo CCCo viere ende dortich.

a
Willaem B.
b
grave B.
c
Heynn. A; Heneg. B.
d
Holl. A.
e
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland B.
f
etc. i.p.v. allen luden B.
g
Howeninghen B.
h
Dordr. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van Raamsdonk en zijn echtgenote jonkvrouw Agnes, dochter van Jan Burggraaf