Provinciaal Bestuur van Holland (maart 1796 - januari 1798)

Provinciaal Bestuur van Holland (maart 1796 - januari 1798)

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.