Colofon

Colofon

In 1998-1999 heeft dr. A.J.C.M. Gabriëls het project opgezet als Regentenrepertorium 1572-1795. Wijziging en uitbreiding van deze projectopzet in 2000 door dr. M.J. van Gent, drs. G.J. Hooykaas, dr. J. Roelevink en dr. A.J. Veenendaal jr. o.l.v. dr. D. Haks,  resulterend in het Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861.
De uitvoering van het deelproject 1588-1795 werd gedurende 2002-2006 gesubsidieerd door NWO.

Projectleiding:

2002-2003 dr. D. Haks
2003-2007 dr. I.J.A. Nijenhuis

Onderzoek en invoer:

1428-1588
Onderzoek en invoer van de gegevens in deze periode door drs. B.J. Ibelings (2003), vervolg en afwerking door M. Kooijmans (2006-2007) .

1588-1795
In de jaren 1999-2000 verrichtten dr. A.J.C.M. Gabriëls en drs. P. Dreiskämper onderzoek, en voerden tezamen gegevens in ten behoeve van het pilotproject.
Van 2002 tot 2006 kwamen onderzoek en invoer van de gegevens voor rekening van dr. R.G.H. Sluijter.

1795-1813
Onderzoek en invoer van de gegevens in deze periode kwam nagenoeg geheel voor rekening van dr. J. Roelevink. Dr. M-C. Engels heeft de invoer van de lagere ambtenaren aangevuld en de biografische gegevens uit Van der Aa en het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek verzorgd, alsmede aanvullingen uit Nederland’s Adelsboek en Nederland’s Patriciaat (zie Bronnen en Bronvermelding).

1813-1861

Onderzoek en invoer van de gegevens in deze periode kwam geheel voor rekening van M. Kooijmans.

Invoerassistentie:
drs. A.J. Buijs
M.W. Timmermans-Hornsveld

Database:

De invoerapplicatie van de database, in MS Access, werd voor het Regentenrepertorium 1572-1795 ontworpen door drs. A. Verheusen. Na de aanvaarding van het projectvoorstel Repertorium Ambtsdragers en Ambtenaren 1428-1861 is het ontwerp van de database in 2002 door dr. F.G. Hoekstra vergaand herzien en zo geschikt gemaakt voor invoer in de diverse deelperioden.

De gebruikersapplicatie is in nauw overleg met de projectbetrokkenen ontworpen door dr. F.G. Hoekstra. Het ontwerp is gerealiseerd door J.-W. Kolman.