College van Superintendentie der Admiralteit (1589-1593)

College van Superintendentie der Admiralteit (1589-1593)

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:

Toelichting:

Institutionele toelichting College van Superintendentie der Admiralteit (1589-1593)

Naam college:
College van Superintendentie der Admiralteit.

Datum oprichting:
16 februari 1589 (resolutie Staten-Generaal).

Datum opheffing:
30 december 1593 (resolutie Staten-Generaal).

Vestigingsplaats:
Rotterdam.

Zetelaantal:
6.

Zetelverdeling tussen gewesten:
Holland: 3.
Zeeland: 2.
Friesland: 1.

Zittingstermijn:
Onbekend.

Benoemende instantie:
Staten-Generaal .

Aanvangs- en einddatum in het Repertorium:
Aanvangsdatum: commissiedatum.
Einddatum: in principe aansluitend op de aanvangsdatum van de opvolger, tenzij een specifieke einddatum bekend is (bijvoorbeeld door overlijden).

Ministers in dienst van het college:
Niet bekend.

Naamlijsten en bronnen:
-Gecommitteerden en ministers 1589-1593: Resolutiƫn der Staten-Generaal 1576-1609 6-8. N. Japikse ed. (Den Haag 1922-1925).

Literatuur:
Elias, Johan E., Schetsen uit de geschiedenis van ons zeewezen 1 ('s-Gravenhage 1916).
Fruin, Robert, Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek (2e bijgewerkte druk, 's-Gravenhage 1922) 203-205.
Hullu, J. de, De archieven der admiraliteitscolleges ('s-Gravenhage 1924) 1-64, aldaar 40-46.
Jonge, J.C. de, Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen 1 (3e uitgave, Zwolle 1869) 171-203.