Kabinet des Konings (1813-1861)

Kabinet des Konings (1813-1861)

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:

Toelichting:

Institutionele toelichting Kabinet des Konings (1813-1861)

Naam:
Kabinet des Konings. In de periode voor 1841 werd vaak de term Kabinetssecretarie gebruikt.

Datum oprichting:
Een officieel besluit waarmee het Kabinet des Konings werd ingesteld is er niet. Over december 1813 ontvingen enige ambtenaren traktement als werkzaam bij het Kabinet des Konings. Met ingang van 1 januari 1841 werd dit Kabinet des Konings samengevoegd met de Staatssecretarie onder de benaming Kabinet des Konings.

Vestigingsplaats:
's-Gravenhage.

Personeel:
Aan het hoofd van het Kabinet des Konings stond een directeur. Andere functies opgenomen in dit repertorium zijn kabinetssecretaris en referendaris.

Benoeming/verkiezing:
Benoemingen door de koning.

Aanvangs- en einddatum in het Repertorium:
De data van benoemings- en ontslagbesluiten.

Bronnen:
NA: Algemene Rekenkamer, Vaste Posten (2.02.09.04) nr. 700 ( handgeschreven lijst met namen van personeel, functie en data van besluiten vanaf 1841).

Literatuur:
-Bonder, H., De archieven van de Algemeene Staatssecretarie en van het Kabinet des Konings met de daarbij gedeponeerde archieven over 1813-1840 ('s-Gravenhage 1938).
-Cramer, N., m.m.v. A.H. Bussemaker en M.A. Rouw, 'Het Kabinet der Koningin 1841-1991. Een staatsrechtelijk-historische schets', in Het Kabinet der Koningin. Geschiedenis van het instituut en het huis aan de Korte Vijverberg. Onder red. van Ch. Dumas en H.P.R. Rosenberg met assistentie van P.R. de Kievit, 11-62.
-Otten, F.J.M., Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 77-100.
-Steur, J., 'Staatssecretarie en kabinet des konings onder Willem I', in Bijdragen en mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 84 (1969) (Utrecht 1969) 88-138.
-Ross, W.G., 'Archief van het Kabinet des Konings en de er mede vermengde archieven', in Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven XXXVI (1913) 124-131.

Opmerkingen:
Een taakomschrijving van de ambtenaren bij het Kabinet des Konings bij kb van 2 december 1820 (gepubliceerd in Bonder, 15). Bij geheim kb van 30 september 1827 een Instructie voor de kabinetssecretarie des Konings (Bonder, 30-31). Bij kb van 1 april 1829 werd de Kabinetssecretarie gereorganiseerd.