Provinciaal Comité van Holland (april 1796 - februari 1798)

Provinciaal Comité van Holland (april 1796 - februari 1798)

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.