Staatssecretarie (Ministerie van de Secretarie van Staat)

Staatssecretarie (Ministerie van de Secretarie van Staat)

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.