Directoraat-Generaal van de Waterstaat

Directoraat-Generaal van de Waterstaat

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.