Provinciaal College van Politie, Financie en Algemeen Welzijn van Gelderland

Provinciaal College van Politie, Financie en Algemeen Welzijn van Gelderland

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.