Nationale Rekenkamer (3)

Nationale Rekenkamer (3)

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.