personen

Upcke van Burmania

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: wordt genoemd in M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) I, 59 en II, 42, maar zonder leefjaren. Waarschijnlijk identiek met de in Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek 7, 250 genoemde, overleden in 1615.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 09-04-1601 - 25-03-1603
namens: Oostergo, Leeuwarderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 28-02-1604 - 1607
namens: Oostergo, Leeuwarderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 25-03-1608 - 17-03-1611
namens: Oostergo, Leeuwarderadeel
anderen met deze aanstelling...