personen

Nicolaas Ris

geboren: 1663
overleden: 17-03-1730

lid Vroedschap van Enkhuizen (1696 - 1730).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 226.

Namen van de wel ed. gr. achtbare heeren, regeerders der stad Enchuysen, mitsgaders bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnien etc. (Enkhuizen z.d.)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 06-1701 - 06-1703
namens: Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum uit lijst in Rijksarchief in Noord-Holland (zie institutionele toelichting).

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 15-05-1706 - 19-07-1708
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 17-06-1712 - 17-02-1714
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 10-05-1715 - 10-05-1717
namens: Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 03-05-1718 - 07-05-1721
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...