personen

dr. Johannes Hop

geboren: 1709
overleden: 1772

bronnen voor de persoonsgegevens

Poelgeest, L. van, Tussen politie en administratie van de justitie. `De Edel Mogende Heeren President en Raden van de Hoge Raad over Holland, Zeeland en Westvriesland', 1704-1795 (Ongepubliceerde doctoraalscriptie Rechten R.U. Leiden 1985) Bijlage

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 196.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 17-09-1734 - 01-02-1748
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Commissie door de Staten van Zeeland 23 september. Beƫindiging wegens benoeming tot secretaris van de Raad van State.

functie: secretaris
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 02-02-1748 - 20-08-1753
anderen met deze aanstelling...
functie: thesaurier-generaal van de Unie
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 27-07-1753 - 04-04-1769
anderen met deze aanstelling...