personen

dr. Jacob van Brouchoven

geboren: 1577
overleden: 16-06-1642

lid Vroedschap van Leiden (1610 - 1642).

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) II, 419.

Naamwyser, waar in vertoond werden de naamen van de Ed. Achtb. H.H. regenten der stad Leyden (Leiden 1688)

Noordam, D.J., Databestand Leidse veertigraad (ongepubliceerd)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-11-1618 - 30-04-1622
namens: Leiden
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1622 - 30-04-1625
namens: Holland, Leiden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1625 - 30-04-1628
namens: Leiden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1631 - 30-04-1634
namens: Holland, Leiden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1634 - 30-04-1637
namens: Leiden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1640 - 16-06-1642
namens: Holland, Leiden
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.