personen

Johan van Raesfelt tot Twickel

geboren: -
overleden: 28-02-1648

lid Ridderschap van Overijssel (1611 - ).

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) II, 398.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 19-06-1617 - 09-10-1623
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Raad van State 450 jaar (zie institutionele toelichting) geeft onjuist eindjaar 1624.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 26-07-1629 - 11-07-1635
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1641 - 31-03-1646
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...