personen

Frans Jansz. van der Meer

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Gorinchem (1637 - ).

opmerkingen

Vroedschap: eindjaar tussen 1666 (laatste maal burgemeester) en 1672.

bronnen voor de persoonsgegevens

Gemeentearchief Delft Collectie Van der Lely, inv. nr. 7, f. 69v.

Zomeren, Cornelis van, Beschrijvinge der stadt Gorinchem en Landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der doorlugtige Heeren van Arkel (Gorinchem 1755) 499-584.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 03-05-1645 - 17-04-1648
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 30-09-1653 - 08-03-1656
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...