personen

Johan Willem Simon van Haersolte

geboren: 1764
overleden: 1817

opmerkingen

Overig: tijdens de zittingsperiode in de Eerste Nationale Vergadering werden de taken van de Generaalmeester van de Munt waargenomen door Anthony Coenraad Willem van Haersolte, daarna door Joan Carel van Lichtenberg.

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 99.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 84 (1994) 86.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VI, 673.

Schie, H.A.J. van, De archieven van het Comité te Lande 1795-1798 en het Ministerie van Oorlog 1798-1810 (1813) (Den Haag, 1979) 17.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 09-02-1795 - 01-03-1796
namens: Gelderland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande
van: 04-03-1795 - 01-03-1796
namens: Gelderland
anderen met deze aanstelling...
functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 23-03-1795 -
namens: Gelderland
anderen met deze aanstelling...
functie: generaalmeester van de Munt
instelling: Generaliteitsmuntkamer
van: 18-05-1795 -
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 01-03-1796 - 31-08-1797
namens: District Elst
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande
van: 01-09-1797 - 16-02-1798
namens: Gelderland
anderen met deze aanstelling...
functie: chef
instelling: Agentschap van Oorlog
van: 23-02-1798 - 07-07-1800
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 29-07-1800 - 17-10-1801
namens: District Barneveld
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest (1801-1805)
van: 22-10-1801 - 30-04-1805
namens: Gelderland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Nationale Rekenkamer (2)
van: 02-08-1805 - 08-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Nationale Rekenkamer (3)
van: 08-1806 - 01-07-1809
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Hof van Rekeningen van het Koninkrijk Holland
van: 26-06-1809 - 31-12-1811
anderen met deze aanstelling...