personen

Theodorus Egbertus van Marle

geboren: 1741
overleden: -

lid Vroedschap van Monnickendam (1767 - 1795).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 232.

Jaarverslag Vereniging Oud Monnickendam (1995) 102.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 20-08-1779 - 16-08-1781
namens: Holland, Monnickendam
anderen met deze aanstelling...