personen

jonkheer mr. Gerlach Johan Herbert van der Heim

geboren: 21-12-1761 te Rotterdam
overleden: 07-07-1822 te Rijswijk

opmerkingen

Adelspredicaat: 1816.

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 108.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 85 (1995) 42.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 353.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 141.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 31-07-1788 - 12-02-1795
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 04-10-1806 - 27-02-1810
namens: Maasland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Holland (1814-1840)
van: 19-09-1814 - 07-07-1822
namens: 's-Gravenhage, stedelijke stand
anderen met deze aanstelling...