personen

Sybrant Buyskes

geboren: 1629
overleden: 26-10-1679

lid Vroedschap van Enkhuizen (1669 - 1679).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bonke, Hans en Katja Bossaers, Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese kamers van de VOC (Haarlem/Hoorn/Enkhuizen 2002) 128.

Namen van de wel ed. gr. achtbare heeren, regeerders der stad Enchuysen, mitsgaders bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnien etc. (Enkhuizen z.d.)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 10-03-1674 - 23-01-1676
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...