personen

Bartholomeus van der Wiere

geboren: 1534
overleden: 1603

bron voor de persoonsgegevens

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) I, 144.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 1590 - 1595
namens: Amsterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 15-03-1596 - 1598
namens: Amsterdam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.