personen

dr. Willem Niland

geboren: 1628
overleden: 21-01-1701

lid Raad van Deventer (1662 - 1672).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 520.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 103-104.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 79.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 17-06-1666 - 07-11-1669
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 04-04-1672 - 29-09-1672
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens de Frans-Münsterse bezetting van Overijssel.