personen

Martinus van Scheltinga

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: de handtekening in het eedboek van de Provinciale Rekenkamer van Friesland (Tresoar, archief Staten van Friesland 1580-1795, inv. nr. 2614) wijkt af van die van zijn naamgenoten in hetzelfde tijdvak (1744-1820 en 1736-1799, beiden elders in deze database). In M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) komt hij echter niet voor.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 26-04-1770 - 07-08-1771
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...