personen

dr. Johan Goes van Absmade

geboren: -
overleden: 1690

lid Vroedschap van Leiden (1669 - 1690).

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 121.

Noordam, D.J., Databestand Leidse veertigraad (ongepubliceerd)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 04-05-1689 - 22-05-1690
namens: Holland, Leiden
anderen met deze aanstelling...