personen

mr. Hendrik van Castrop

geboren: 1738
overleden: 1806

opmerkingen

Overig: op 19 maart 1799 werd Van Castrop benoemd in het Departementaal Gerechtshof van de Delf, dat echter nooit heeft gefunctioneerd.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) III, 72.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 60.

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 266.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 265.

Rosendaal, J., Bataven! Lijst van de Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-1795 (cd-rom, 2003) no. 4267

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 01-03-1796 - 31-08-1797
namens: District Amsterdam-III
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 09-10-1797 - 26-10-1797
namens: District Deventer
anderen met deze aanstelling...

Plaatsvervanger.

functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 26-10-1797 - 22-01-1798
namens: District Bredevoort
anderen met deze aanstelling...

Bij de staatsgreep van 22 januari 1798 gevangen genomen. Vrijgelaten bij besluit van 10 juli 1798.

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 14-11-1799 - 31-12-1802
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Departementaal Gerechtshof van Holland (1803-1811)
van: 01-01-1803 - 31-01-1806
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.