personen

Johan Arentsz. van Haersolte

geboren: ca. 1578
overleden: 1635

lid Raad van Zwolle (1603 - 1606). lid Raad van Zwolle (1624 - 1635).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 452.

Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 553-554.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1628 - 31-03-1631
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...

Van Heel en Schilder (zie institutionele toelichting) geven onjuist aanvangsjaar 1629.