personen

dr. Reinier Opperdoes Jongemaats

geboren: 1692
overleden: 01-12-1736

lid Vroedschap van Hoorn (1717 - 1736).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 224.

Kooijmans, L., Onder regenten. De elite in een Hollandse stad. Hoorn, 1700-1780 (Amsterdam 1985) 333.

Velius, Theodorus en Sebastiaan Centen, Chronyk van Hoorn (Hoorn 1740) 69.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1723 - 30-04-1724
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: datum van ingang, zoals vastgesteld bij resolutie van de vroedschap van Hoorn van 31 maart 1682; de vroedschapsresoluties van Hoorn ontbreken over de periode 1719-1726.

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 23-04-1726 - 29-03-1728
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 16-08-1729 - 30-04-1730
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1730 - 10-05-1733
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...