personen

Jean-Baptiste Robert van Velde de Melroy

geboren: 1743
overleden: 1824

bron voor de persoonsgegevens

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 83.

functies in bovenlokale instellingen

functie: eerste aalmoezenier van de koning
instelling: Koning van Holland, Lodewijk Napoleon
van: 31-07-1807 - 01-09-1810
anderen met deze aanstelling...