personen

Epo Jacobsz. van Juckema

Ook bekend als Ipe van Juckema.

geboren: -
overleden: 1619

lid Vroedschap van Franeker ( - ).

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 237 en II, 160.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 126.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1592 - 1594
namens: Steden, Franeker
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 27-02-1604 - 15-03-1605
namens: Steden, Franeker
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1605 - 30-04-1607
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 31-05-1607 - 03-07-1608
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...