personen

Simon Cornelisz. Bouman

geboren: -
overleden: 22-03-1638

lid Vroedschap van Schiedam (1587 - 1638).

opmerkingen

Persoonsgegevens: patroniem in Wapenheraut 1897 foutief 'Jansz.'. Van der Lely geeft overlijden 1639, Wapenheraut 1900 22 mei 1638 in plaats van 22 maart volgens Kronieken.

bronnen voor de persoonsgegevens

Familiedossiers Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage (dossier op naam van de betrokkene)

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 8 (1999) 188.

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 1 en 2, 4 (1900) 183.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 07-06-1611 - 02-07-1614
namens: Holland, Schiedam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 06-02-1619 - 30-04-1620
namens: Schiedam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.