personen

dr. Gillis Graafland

geboren: 1730
overleden: 1796

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Patriciaat. Genealogie├źn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 47 (1961) 121.

Poelgeest, L. van, Tussen politie en administratie van de justitie. `De Edel Mogende Heeren President en Raden van de Hoge Raad over Holland, Zeeland en Westvriesland', 1704-1795 (Ongepubliceerde doctoraalscriptie Rechten R.U. Leiden 1985) Bijlage

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 29-07-1763 - 07-06-1781
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum uit Van Poelgeest (zie institutionele toelichting). Ontslag op eigen verzoek.