personen

Elardus Augustini Reynalda

geboren: -
overleden: 27-10-1610

opmerkingen

Overig: was grietman van Doniawerstal 1591-1610.

bron voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 347.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 31-03-1584 - 1588
namens: Zevenwolden, Doniawerstal
anderen met deze aanstelling...