personen

Jelle Pietersz. Bruninga

Ook bekend als Jelle Bruinga, Jelle Bruininga.

geboren: -
overleden: 1688

lid Vroedschap van Workum (1656 - 1688).

bron voor de persoonsgegevens

Bakker, G., ‘Leden fan de Warkumer froedskip tusken 1632 en 1795’, in: idem ed., De sted Warkum (Bolsward 1967) 32-41. 35.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 01-05-1673 - 30-04-1675
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum. Tresoar, Archief van de Stadhouders, inv. nr. 361 (zie institutionele toelichting) geeft voorletter 'C'. De enige Bruninga die in deze periode lid was van de Workumer vroedschap was echter Jelle Pietersz.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 01-11-1677 - 07-05-1679
namens: Steden, Workum
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 01-05-1679 - 04-05-1681
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 13-04-1683 - 05-04-1684
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...