personen

Jan Dircksz. Roosterman

geboren: -
overleden: 1629

lid Vroedschap van Medemblik (1618 - 1629).

bron voor de persoonsgegevens

Gens Nostra (Amsterdam 1945-) 16 (1961) 64.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 16-04-1619 - 05-03-1621
namens: Medemblik
anderen met deze aanstelling...

Bij aanstelling door de vroedschap van Medemblik aangeduid als 'Jacob Dircksz. Roosterman'. Omdat er echter in deze periode niemand met die naam in de vroedschap zitting heeft gehad, wordt aangenomen dat hier Jan Dircksz. Roosterman bedoeld is (zie ook resolutie 5 oktober 1619).

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 20-06-1622 - 26-09-1623
namens: Medemblik
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 31-01-1625 - 14-02-1627
namens: Holland, Medemblik
anderen met deze aanstelling...