personen

Epeus van Glinstra

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: wordt genoemd in M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) I, 258 en II, 174, maar zonder leefjaren.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 01-10-1706 - 09-03-1707
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Kwartier onzeker.

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 02-05-1707 - 1708
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden vóór 12 maart.