personen

Cornelis Geelvinck

heer van Castricum en Croonenburg.

geboren: 1621
overleden: 1689

lid Vroedschap van Amsterdam (1652 - 1689).

opmerkingen

Heerlijkheden: verwerving 1664.

bron voor de persoonsgegevens

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) I, 481.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 13-02-1681 - 30-04-1684
namens: Amsterdam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 18-05-1685 - 11-05-1688
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...