personen

Petrus Josephus Cuypers

Ook bekend als Cuypers van Spangen.

geboren: 11-04-1763 te Oudenbosch
overleden: 18-12-1844 te Bergen op Zoom

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 70.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VII, 350.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 139.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 31-07-1798 - 17-10-1801
namens: District Steenbergen-Bergen op Zoom
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest (1801-1805)
van: 22-10-1801 - 30-04-1805
namens: Brabant
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 04-10-1806 - 08-10-1807
namens: Brabant
anderen met deze aanstelling...
functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 08-10-1807 - 01-08-1810
anderen met deze aanstelling...

Herbenoemd voor 1808 op 14 december 1807 en voor 1809 op 22 december 1808, voor 1810 op 1 januari 1810.

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Noord-Brabant (1814-1861)
van: 09-09-1814 - 30-12-1814
namens: landelijke stand
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staten-Generaal (1814-1815)
van: 30-12-1814 - 24-08-1815
namens: Noord-Brabant
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 25-09-1815 - 19-10-1834
namens: Noord-Brabant
anderen met deze aanstelling...