personen

Anneus Jacobi Haersma

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 08-1642 - 31-05-1645
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Het aanvangsjaar is gebaseerd op de reguliere zittingstermijn van drie jaar. Een commissie van de Staten-Generaal werd echter niet aangetroffen; de zitting blijkt uit de commissie van opvolger Andries van Waltinga.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 25-04-1648 - 20-05-1652
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1652 - 08-02-1656
namens: Westergo, Hemelumer Oldeferd
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.